naslov_pd_3.jpg

Prednosti članarine

E-mail Print PDF
Člani PD potrjujejo in uveljavljajo svoje članstvo v društvu s plačilom članarine (članarine PZS, društvene članarine ali donatorske podpore društvu).
 
UGODNOSTI  ČLANSTVA V PZS: 
Članarina PZS prinaša članom PD posebne ugodnosti:
- zavarovanja v gorah;
- popusti v kočah v Sloveniji in v tujini;
- popusti pri pogodbenih partnerjih PZS pri nakupu planinske in druge opreme, vstopninah idr.
 
Katere in kakšne so, si poglejte na  na tej pregledni povezavi PZS:
 
Videli boste, da je seznam zelo dolg in da si ga velja večkrat ogledati!
 
TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve (plačilo članarine in nalepljene znamke na izkaznico) do 31. januarja naslednje leto.
Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino PZS do 31. januarja naslednjega leta.
Pri plačilu po 31. januarju začne zavarovalno kritje veljati ob 24.00 istega dne, kot je bil član vnesen v “Navezo”.
 
Kategorija članstva
Priporočena članarina [€]
A
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
60,00
 
A/d - družinski popust
54,60
 
B
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
28,00
 
B/d - družinski popust
22,60
 
B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
21,00
 
B/člani društev v tujini
Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
15,85
 
S+Š
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
18,00
 
S+Š/d - družinski popust
15,00
 
P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
8,00
 
P+O/d - družinski popust
6,40
 
IN
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 
8,00
 
IN/d - družinski popust
6,40
 
D – društvena članarina     oseba s plačano članarino v drugem PD ustrezne kategorije                 10,00
 
Društveno članarino lahko plačajo člani, ki so sicer člani drugega PD s plačano članarino PZS za tekoče leto. 
Donatorji lahko koristijo samo ugodnosti našega društva – sodelujejo pri aktivnostih PD Šmartno ob Paki in so vabljeni na občni zbor.
 
Vrste (kategorije) članstva PZS*:
 
A        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
B        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1      polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š    srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O    predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
IN    oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnost
 
Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!