naslov_pd_2.jpg

Prednosti članarine

E-mail Print PDF
Člani PD potrjujejo in uveljavljajo svoje članstvo v društvu s plačilom članarine (članarine PZS ali interne članarine).
 
UGODNOSTI  ČLANSTVA V PZS: 
Članarina PZS prinaša članom PD posebne ugodnosti:
- zavarovanja v gorah;
- popusti v kočah v Sloveniji in v tujini;
- popusti pri pogodbenih partnerjih PZS pri nakupu planinske in druge opreme, vstopninah idr.
 
Katere in kakšne so, si poglejte na spletni strani PZS članstvo ali na tej pregledni povezavi PZS:
Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti.
Videli boste, da je seznam zelo dolg in da si ga velja večkrat ogledati!
 
TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve (plačilo članarine in nalepitev znamke na izkaznico) do 31. januarja naslednje leto.
Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino PZS do 31. januarja naslednjega leta.
Pri plačilu po 31. januarju začne zavarovalno kritje veljati ob 24.00 istega dne, kot je bil član vnešen v “Navezo”.
 

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

55,00

A/d - družinski popust

50,00

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00

B/d - družinski popust

20,00

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50

B/člani društev v tujini

Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.

13,75

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

16,00

S+Š/d - družinski popust

12,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00

P+O/d - družinski popust

5,60

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

7,00

IN/d - družinski popust

5,60

 
Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.
 
Vrste (kategorije) članstva PZS*:
 
A        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
B        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1      polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š    srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O    predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
IN    oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnost
 
Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!