naslov_pd_1.jpg

Markacijski odsek

E-mail Print PDF
Člani markacijskega odseka  pri Planinskem društvu Šmartno ob Paki urejamo in vzdržujemo planinske poti, ki jih ima v oskrbi naše društvo.
 
Urejevalna in vzdrževalna dela planinskih zajemajo: kontrola in popis stanja poti, označevanje – markiranje poti, postavitve novih smerokazov in smernih tabel, postavitev vpisnih skrinjic in žigov poti, ureditev raznih lesenih varoval – ograj in stopnic, čiščenje zarasti in vej, ki zastirajo pot, odstranjevanje podrtih dreves in vej po ujmah, utrditev zemljišča proti eroziji tal, ureditev počivališč in številna druga opravila.
 
Markacijski odsek skrbi predvsem za traso Martinove poti okoli občine Šmartno ob Paki in dela Savinjske planinske poti od Letuša do Gore Oljke.
 
Planinske poti vzdržujemo v skladu z Zakonom o planinskih poteh, Pravilnikom o označevanju in opremljanju planinskih poti, okoljsko zakonodajo ter načeli varstva narave.
Ob večjih akcijah nam priskočijo na pomoč ostali člani društva, redno pa nam pomagajo predvsem Lenošek Martin, Šarner Mirko in Barbetti Marko. Prav tako mi pomagamo drugim odsekom pri njihovem delu.
Naziv markacist lahko pridobi vsak, ki ga to delo veseli in je pripravljen sodelovati na akcijah vzdrževanja poti. Opraviti mora ustrezno izobraževanje  z dvoletnim pripravništvom. Markacistov je za brezhibno stanje poti vedno premalo. Vsi, ki bi želeli postati markacist, ste prijazno vabljeni, da se nam pridružite.
Markacisti se organizacijsko in strokovno povezujemo v meddruštvene odbore posameznih regij, ti pa v Komisijo za planinske poti pri PZS.
 
Markacisti smo najbolj znani po “markiranju” planinskih poti. Pri nas se že od leta 1871 (torej preko 140 let) uporablja Knafeljčeva markacija, ena najlepših planinskih markacij na svetu, ki si jo je zamislil Alojz_Knafelc. Z njo je najprej markiral pot na Triglav.
 
Člani markacijskega odseka:
Špeh Jože, predsednik
Predolnik Zoran
Žibret Karel
Šmerc Martin
Stopar Martin
Stopar Florjan
Stopar Medard
Fajdiga Franc