naslov_pd_5.jpg

Vodniški odsek

E-mail Print PDF
Planinsko društvo Šmartno ob Paki že od same ustanovitve vsak mesec organizira vsaj en društveni planinski izlet. Naše vodilo je, da so številni izleti pripravljeni tako, da se jih lahko udeleži čim večji krog ljubiteljev gora z osnovno fizično pripravljenostjo, ne glede na leta. Nekaj je tudi zahtevnejših in najbolj zahtevnih izletov.
 
Da bi na teh izletih zagotovili maksimalno varnost in zadovoljstvo udeležencev smo zadolženi vodniki PZS, ki se redno izobražujemo in izpopolnjujemo po programu PZS. Seveda pa svoj delež dodajo tudi udeleženci, ki poskrbijo za primerno osebno opremo in psihofizično pripravljenost za turo. Od leta 1975 na naših izletih nismo zabeležili kakšne hujše nezgode, kar govori o dobri usposobljenosti   vodnikov in discipliniranosti udeležencev. 
 
V zimskem času imamo nekaj tradicionalnih tur: 
2.1. Smrekovec, Nežin pohod na Goro Oljko, zimski pohod na Peco, Jožefov pohod na Šmohor, spomladi nekaj manj zahtevnih izletov, poleti pa sledijo zahtevnejši izleti v visokogorje, jeseni pa v sredogorje. 
Dobro sodelujemo tudi s sosednjimi PD, predvsem iz šaleške regije. Vsako leto v začetku julija organiziramo skupno akcijo »Varno v gore«, ki se je udeleži tudi do 100 pohodnikov. Ture so pripravljene po težavnosti in so primerne za vsakogar, na cilju pa se vsi udeleženci poveselimo v skupnem druženju.
Sodelujemo tudi z društvi v občini, ki v svoje aktivnosti vključujejo pohodništvo.
Seveda smo vedno pripravljeni za pomoč mentoricam na osnovni šoli in v vrtcu pri delu z mladimi planinci in izvedbi pohodov.
 
Vodniški odsek PD Šmartno ob Paki
 
Zacirkovnik Franc, načelnik
041 498 982 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A,B 
 
Predolnik Zoran 
041 776 398  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A,B,D 
 
Novinšek Marko 
041 416 408 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A,B,D 
 
Likeb Martin 
041 986 178  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A,B,D 
 
Žibret Dragica 
041 413 033 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A,B 
 
Dobravc Miran 
041 776 379 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A 
 
Zacirkovnik Urška 
041 498 982 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A 
 
Verzelak Danilo 
041 759 390 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
kategorija: A