naslov_pd_2.jpg

23. redni letni občni zbor Planinskega društva Šmartno ob Paki

E-mail Print PDF
Spoštovani!
Vabimo Vas na 23. redni letni občni zbor Planinskega društva Šmartno ob Paki,
ki bo v soboto, 25. januarja 2020 ob 18. uri, v MC-ju, dvorani Marof.
 
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav, kratek kulturni program,
2. izvolitev organov občnega zbora,
3. poročila predsednika PD Šmartno ob Paki, načelnikov odsekov,mladih
planincev, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča za
preteklo leto in verifikacijske komisije,
4. razrešnica dosedanjemu vodstvu PD,
5. izvolitev novega vodstva PD,
6. razprava na podana poročila in pozdrav gostov,
7. delovni in finančni plan za leto 2020,
8. podelitev zahval,
9. razno.
 
Lep planinski pozdrav!
 
Predsednik PD Šmartno ob Paki
 
Zoran Predolnik