naslov_pd_2.jpg

Zgodovina društva

E-mail Print PDF
Planinska sekcija Šmartno ob Paki je bila ustanovljena  11.01.1975 v prostorih gostišča Malus.Na pobudo večih krajanov Šmartnega ob Paki, je bila sklicana ustanovna seja, na katero so bili vabljeni krajani Šmartnega in predstavniki PD Velenje.Seje se je udeležilo 16 krajanov Šmartnega ob Paki  ter 4 predstavniki PD Velenje.

Na seji so predstavniki društva opisali način in zahtevnost dela v planinskem društvu ter predlagali, da se v Šmartnem ob Paki začasno ustanovi planinska sekcija v sklopu PD Velenje, pozneje pa se lahko osamosvoji in postane društvo.

Razvila se je dolgotrajna diskusija ali društvo ali sekcija. Ker ni bilo odločitve je takrat tov. Volk Jože dal  predlog na glasovanje. Izglasovana je bila sekcija z imenom Planinska sekcija Šmartno ob Paki. Izglasovani predlog so prisotni podpisali z lastnoročnim podpisom in sicer za Šmartno: Povše Franc, Kladnik Jože, Podgoršek Alojz, Cigala Vlado, Kopušar Daniel, Lenošek Ivan, Drev Ivan, Huš Jože, Pečnik Slavica, Podvratnik Alojz, Reberšak Ivan, Kočevar Albert, Stopar Edi, Volk Jože in Reberšak Avgust. Predstavniki PD Velenje pa so bili: Miroslav Žolnir, Stane Jamnikar, Franc Ojsteršek in Milan Pirc.

Prva seja PS Šmartno je bila 16. 01. 1975. Na tej seji je bil izvoljen prvi upravni odbor sekcije za prvega predsednika pa je bil imenovan Volk Jože. Po štirih letih delovanja je takratnemu vodstvu uspelo pridobiti tudi lasten prostor v Mikuševi hiši. Soba je bila v zelo slabem stanju tako, da je bilo potrebno vložiti kar precej truda in denarja, da je lahko služila svojemu namenu. Oprema pa se je pridobila od donatorjev. Glavna dejavnost planinske sekcije je bila organizacija planinskih izletov. Med izleti katerega je potrebno omeniti, je gotovo pohod 50 ŠMARČANOV NA TRIGLAV, ki je bil organiziran leta 1985 ob praznovanju desete obletnice obstoja.Ravno tako je omembe vreden pohod slepih in slabovidnih na GORO OLJKO, ki je bil organiziran v leta 1987 pod vodstvom Boruta Cigala, Karlija Žibreta in Sonje Majhen. Kljub slabemu vremenu se ga je udeležilo 40 pohodnikov. Poleg pohodništva so v sekciji skrbeli tudi za izobraževanje svojih članov. V ta namen so prirejali razna strokovna predavanja. V sekcijo je bilo vključenih cca 150 članov. Sodelovanje z matičnim društvom je bilo dobro, saj so sekciji pomagali kakor po strokovni plati, tako tudi po finančni. Pod okriljem PD Velenje je PS Šmartno delovala vse do leta 1997. Istega leta so se planinci iz Šmartnega odločili, da ustanovijo lastno društvo zaradi sprememb v novi lokalni samoupravi in pa zlasti zaradi svojega operativnega dela.Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovni seji dne 10.05.1997. Ustanovitelji so bili: Reberšak Ivan, Simonič Ida, Verzelak Zdenka, Žibret Karlo, Berzelak Tatjana, Marovt Blaž, Povše Franc, Boršnak Franc, Volk Jožef, Cigala Vladimir, Kopušar Janko, Korez Zdravko, Korez Marjanca, Perovec Andreja, Hrastnik Martin in Verzelak Danilo. Za prvo predsednico je bila izvoljena Zdenka Verzelak, do takrat že predsednica PS. Ob ustanovitvi je društvo štelo 250 članov.  

Z ustanovitvijo društva pa so se pričele tudi prve težave, saj so morali zaradi denacionalizacije izprazniti planinsko sobo pri Mikušu. K sreči pa so se leta 2001 sprostili prostori v brunarici na železniški postaji. Turistično društvo je bilo nosilec pogodbe o najemu dveh prostorov ,katere smo koristili  TD, PD in pa Konjerejsko društvo. Prostori so bili v zelo slabem stanju in skoraj neprimerni za dejavnost. Nekaj časa smo jih koristili zgolj kot skladišče za opremo. Po preselitvi TD v prostore MC  smo se dne 27.05.2004 odločili na seji upravnega odbora za adaptacijo prostora. V prostor je bilo vloženo kar precej denarja in pa prostovoljnega dela. Danes je soba primerna za sestanke društva in pa tudi za druženje planincev.Vsako sredo pa opravljamo tudi dežurstvo od 18 – 20h.

V ponos in zadovoljstvo pa nam je tudi ureditev MARTINOVE POTI. Za to pridobitev gre največ zaslug Karlu Žibretu, ki je s svojim znanjem in delom uresničil ta veliki projekt, seveda gre zahvala tudi vsem ostalim članom, ki so svojim nesebičnim delom dali svoj prispevek. Uradna otvoritev MARTINOVE  POTI je bila 09.11.2002. Od takrat jo je prehodilo že skoraj 800 pohodnikov.

V društvu  pa smo se dne 24.05.2005 na seji upravnega odbora odločili še za razvitje društvenega prapora. To razvitje prapora  sovpada  ob praznovanju 30 let organiziranega planinstva v kraju, ki smo ga beležili v letu 2005. Na pobudo občine, bo svečano razvitje prapora v letošnjem letu, ko kraj slavi 750 let omembe. Nabavo prapora so nam omogočili občina, podjetja,društva v občini, krajani občine Šmartno ob Paki in PD  savinjskega MDO-ja,za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Svečano razvitje prapora bo v nedeljo dne 28.05.2006 v Šmartnem ob Paki.    

Gradivo povzeto iz arhiva  PS in PD Šmartno ob Paki.

Šmartno ob Paki 25.01.2006

Sestavil:
Marko Barbetti